Pravna obavijest

Na snazi od 30.01.2023

PREZENTACIJA STRANICE

Prema članku 6. Zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnu ekonomiju, različiti dionici stranice u kontekstu njegove provedbe i praćenja:

● Vlasnik: ASPTT – 78430878500053, Udruga Vlasnika web stranice možete dobiti na ovoj adresi: sacree.project.autism@gmail.com
● Adresa: 5 RUE MAURICE GRANDCOING 94200 IVRY-SUR-SEINE
● Kreator stranice: Alexandre Vincent
● Voditelj publikacije: Carmen Clemente – communication@autismeurope.org
● Webmaster: Alexandre Vincent – contact@alexandre-vincent.com
● Domaćin: OVH 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

UVJETI KORIŠTENJA

Korištenje stranice podrazumijeva potpuno prihvaćanje dolje opisanih općih uvjeta korištenja. Ovi uvjeti korištenja mogu se mijenjati ili dopuniti u bilo kojem trenutku, stoga se korisnici stranice pozivaju da ih redovito provjeravaju.

Stranicu redovito ažurira Carmen CLEMENTE. Na isti način, zakonske napomene mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku: one su ipak nametnute korisniku koji je pozvan da ih pregleda što je češće moguće kako bi ih primio na znanje.

USLUGE PRUŽENE

Sacree, ulaže sve napore kako bi informacije na stranici bile što točnije moguće.
Međutim, ne može se smatrati odgovornim za propuste, netočnosti i nedostatke u ažuriranju, bilo da ih je izradio sam ili su to učinili partneri treće strane koji mu daju te informacije.
Sve informacije navedene na stranici https://sacree.eu dane su samo kao indikacije i vjerojatno će se razvijati. Također, sve informacije navedene na stranici https://sacree.eu dane su samo kao indikacija i vjerojatno će se promijeniti ili razvijati bez prethodne najave.
Ako primijetite prazninu, pogrešku ili nešto što izgleda kao kvar, prijavite to e-poštom na sacree.project.autism@gmail.com, opisujući problem što je preciznije moguće (na telefonu ste, tabletu ili računalo; naziv stranice koja uzrokuje problem, tip operativnog sustava, preglednik koji se koristi,…).
Sacree ni na koji način nije odgovoran za korištenje ovih informacija i za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja iz toga može proizaći.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KRIVOTVORENJE

Sacree je vlasnik prava intelektualnog vlasništva ili ima pravo korištenja na svim elementima dostupnim na stranici, posebice na tekstovima, slikama,
grafika, logotipi, ikone, zvukovi, softver.
Zabranjeno je bilo kakvo umnožavanje, predstavljanje, izmjena, objavljivanje, distribucija, retransmisija, prilagodba svih ili dijela elemenata stranice, bez obzira na sredstvo ili postupak koji se koristio, osim prethodnog pisanog odobrenja: https://sacree.eu.
Svako neovlašteno iskorištavanje stranice ili bilo kojeg elementa koje ona sadrži, na bilo koji način, smatrat će se kršenjem i bit će procesuirano u skladu s odredbama članaka L.335-2 i sljedećim Zakonom o intelektualnom vlasništvu. .
Nepoštivanje ove zabrane predstavlja prekršaj koji može dovesti do građanske i kaznene odgovornosti prekršitelja. Osim toga, vlasnici kopiranog sadržaja mogu pokrenuti pravni postupak protiv vas.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Korisnik stranice pristaje pristupiti stranici korištenjem najnovije opreme, bez virusa i s najnovijom generacijom ažuriranog preglednika.
Sacree se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu na opremi korisnika prilikom pristupa web stranici https://sacree.eu, a koja proizlazi ili iz uporabe opreme koja ne zadovoljava gore navedene specifikacije ili iz izgleda greška ili nekompatibilnost.
Sacree se ne može smatrati odgovornim za neizravnu štetu (kao što je gubitak tržišta ili gubitak prilike) koja proizlazi iz korištenja web stranice https://sacree.eu.
Korisnicima su na raspolaganju interaktivni prostori (mogućnost postavljanja pitanja u kontakt zoni). Sacree pridržava pravo ukloniti, bez prethodne najave, bilo koji sadržaj objavljen na ovom području koji bi mogao kršiti primjenjivi francuski zakon, posebice propise koji se odnose na zaštitu podataka.
Ako je potrebno, Sacree također zadržava mogućnost dovođenja u pitanje građanske i/ili kaznene odgovornosti korisnika, posebno u slučaju poruke klevetničkog, rasističkog, uvredljivog ili pornografskog karaktera, bez obzira na korištenu podršku (tekst, video, fotografija …).

UPRAVLJANJE OSOBNIM PODACIMA

U Francuskoj su osobni podaci zaštićeni zakonom br. 78-87 od 6. siječnja 1978., zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004., člankom L. 226-13 Kaznenog zakona i Europskom direktivom o 24. listopada 1995. Prilikom korištenja web stranice https://sacree.eu mogu se prikupljati sljedeći podaci: URL poveznica putem kojih je korisnik pristupio ovoj stranici, korisnikov pružatelj pristupa i internetski protokol (IP) korisnika adresa.
U svakom slučaju Sacree prikuplja osobne podatke koji se odnose na korisnika samo za potrebe određenih usluga koje nudi stranica
https://sacree.eu. Korisnik daje ove informacije s punim znanjem o činjenicama, posebice kada sam prelazi na njihov unos. Zatim se korisniku stranice https://sacree.eu precizira obveza ili nedavanje tih podataka. U skladu s odredbama članaka 38 i sljedećih zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. koji se odnose na obradu podataka, datoteke i slobode, svaki korisnik ima pravo pristupa, ispravka i protivljenja osobnim podacima koji se na njih odnose. , podnošenjem svog pisanog i potpisanog zahtjeva uz koji je priložen preslik isprave s potpisom nositelja isprave, uz naznaku adrese na koju se odgovor mora dostaviti.
Nikakvi osobni podaci korisnika stranice https://sacree.eu ne objavljuju se bez znanja korisnika, razmjenjuju, prenose, ustupaju ili prodaju na bilo kojem mediju trećim stranama. Samo bi pretpostavka ponovne kupnje Sacree i/ili web stranice njegovih prava omogućila prijenos gore navedenih informacija mogućem kupcu koji bi zauzvrat imao istu obvezu čuvanja i izmjene podataka u odnosu na korisnik stranice.
Baze podataka zaštićene su odredbama zakona od 1. srpnja 1998. kojim se preuzima direktiva 96/9 od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka.

HIPERTEKSTUALNE VEZE I KOLAČIĆI

Web stranica https://sacree.eu može sadržavati niz hipertekstualnih poveznica na druge web stranice, postavljene uz odobrenje Sacree.
Međutim, Sacree nema mogućnost provjere sadržaja tako posjećenih stranica, te ne preuzima nikakvu odgovornost za tu činjenicu.
Pregledavanje web stranice https://sacree.eu može uzrokovati instaliranje kolačića na računalo korisnika.
Kolačić je mala datoteka koja ne dopušta identifikaciju korisnika, ali bilježi informacije koje se odnose na navigaciju računala na stranici. Tako dobiveni podaci namijenjeni su olakšavanju naknadne navigacije na mjestu, a također su namijenjeni omogućavanju različitih mjera učestalosti.
Odbijanje instaliranja kolačića može onemogućiti pristup određenim uslugama.
Međutim, korisnik može konfigurirati svoje računalo na sljedeći način da odbije instalaciju kolačića:

● Pod Internet Explorerom: kartica alata (piktogram u obliku zupčanika gore desno) / internetske opcije. Kliknite na Povjerljivost i odaberite Blokiraj sve
kolačići. Potvrdi na OK.
● Pod Firefoxom: na vrhu prozora preglednika kliknite na gumb Firefox, zatim idite na karticu Mogućnosti. Pritisnite karticu Privatnost.
● Postavite pravila zadržavanja na: korištenje prilagođenih postavki za povijest. Na kraju poništite tu opciju da biste onemogućili kolačiće.
● Pod Safari: Kliknite u gornjem desnom kutu preglednika na ikonu izbornika (simboliziranu zupčanikom). Odaberite Postavke. Kliknite Prikaži napredno
Napredne postavke. U odjeljku “Privatnost” kliknite na Postavke sadržaja. U odjeljku “Kolačići” možete blokirati kolačiće.
● U pregledniku Chrome: Kliknite na ikonu izbornika (simboliziranu s tri vodoravne crte) u gornjem desnom dijelu preglednika. Odaberite Postavke. Kliknite Prikaži napredne postavke. U odjeljku “Privatnost” kliknite na postavke.
U kartici “Privatnost” možete blokirati kolačiće.
Sacree se ne može smatrati odgovornim za hiperveze postavljene u okviru ove web stranice prema drugim izvorima prisutnima na internetskoj mreži.
Svaki preuzeti sadržaj vrši se na vlastitu odgovornost korisnika i na njegovu isključivu odgovornost. Posljedično, Sacree se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na korisničkom računalu ili za bilo kakav gubitak podataka koji proizlazi iz preuzimanja.

VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST

Sadašnji uvjeti web stranice https://sacree.eu uređeni su francuskim pravom i svaki spor ili parnica koja bi mogla proizaći iz tumačenja ili izvršenja ovih uvjeta bit će u isključivoj nadležnosti sudova o kojima ovisi sjedište tvrtke Sacree. Referentni jezik za rješavanje bilo kakvog spora je engleski.

GLAVNI ZAKONI O KOJIMA SE TUŽE

Zakon br. 78-17 od 6. siječnja 1978., posebno izmijenjen zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004. koji se odnosi na obradu podataka, datoteke i slobode.
Zakon br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. o povjerenju u digitalnu ekonomiju.