Sacree

Sport i Autizam , od znanstvene dijagnoze do stvaranja (CREation) pedagoškog Europskog modela

Sacree je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije, a cilj mu je poboljšati živote autističnih osoba promicanjem inkluzivnih sportskih aktivnosti.

O projektu

Što je Sacree?

Program Sacree ima za cilj poboljšati svakodnevni život osoba s autizmom promicanjem uključivog bavljenja sportskim aktivnostima. Projekt traje 36 mjeseci (od lipnja 2022. do lipnja 2025.), a financira ga program Erasmus+ Sport Europske komisije.

Što je naš cilj?

Cilj projekta Sacree je bolja integracija osoba s autizmom u sportske aktivnosti i društvo općenito, poticanjem njihovog pristupa tjelesnoj aktivnosti prilagođenoj njihovim potrebama kroz održiva rješenja svugdje u Europi.

Tko smo mi?

Kako bi što učinkovitije ispunili opće ciljeve, Sacree partneri su zajedno radili na stvaranju široke i inovativne mreže s tri ključne karakteristike: transnacionalna, trandisciplinarna i međusektorska.

Naši partneri

FSASPTT

 Nacionalna sportska federacija

Autism Europe

Međunarodna udruga

SS Romulea SSD arl

Povijesni nogometni klub

C3S

Sveučilište

Inovar Autismo

Nacionalna udruga

CUAA

Savez udruga za autizam Hrvatske

FSASPTT

Nacionalna sportska federacija

Autism Europe

Međunarodna udruga

SS Romulea SSD arl

Povijesni nogometni klub

C3S

Sveučilište

Inovar Autismo

Nacionalna udruga

CUAA

Savez udruga za autizam Hrvatske

Gdje se Sacree projekt provodi?

Map of Europe where Belgium, Croatia, France, Italy and Portugal are highlighted

Francuska

Belgija

Portugal

Italija

Hrvatska

Pratite novosti na našim društvenim mrežama

Pretplatite se na naš newsletter