Our partners

Logo from ASPTT

🇫🇷 ASPTT Fédération Omnisports – Francuska

FSASPTT, osnovan 1898., danas je jedan od glavnih saveza Omnisport klubova u Francuskoj, koji nudi 200 sportskih i kulturnih aktivnosti za 200 000 članova u 250 Omnisport klubova diljem Francuske. Odobren od strane Ministarstva sporta, FSASPTT je stalni član CNOSF-a (Francuskog nacionalnog olimpijskog i sportskog odbora). FSASPTT je prepoznat kao aktivan član svijeta sporta.

Bavljenje svim sportovima za sve glavni je cilj saveza. S tim ciljem FSASPTT provodi akcije koje omogućuju bavljenje sportom osobama koje žive u Prioritetnim gradskim četvrtima, osobama s invaliditetom, ženama itd. Sportska ponuda FSASPTT izgrađena je na principu tjelesne pismenosti i strukturirana je oko 3 raspona i 13 oznaka. Cilj mu je ponuditi aktivnosti svim posjetiteljima, bez obzira na dob, fizičke sposobnosti, kondiciju.

Email : contact@asptt.com

Logo from Inovar Autismo

🇵🇹 Inovar Autismo – Portugal

Osnovan 2016. godine, Inovar Autismo kao svoju glavnu misiju pretpostavlja promicanje uključivanja djece, mladih i odraslih osoba s autizmom u njihove lokalne zajednice. Organizacija kao svoju viziju ima koncept “društva za sve” kroz kreiranje projekata, obukom, posredovanjem i pružanjem podrške osobama iz spektra autizma i njihovo društveno okruženje, te korištenjem zajednice kao fokusa intervencije, a ne samo osoba s invaliditetom i njihovih obitelj.

 Inovar Autismo sebe smatra inkubatorom za nove socijalne usluge, čineći svoje projekte načinom osvještavanja društva za istinsku inkluziju, dekonstrukciju mitova, stereotipa i pristranosti te promicanja ljudskih prava. Unutar udruge djeluje kvalitetno tehničko osoblje s iskustvom u području autizma i inkluzije te javnih politika za osobe s invaliditetom.

Email : inovar.autismo@gmail.com

Logo from Autism Europe

🇧🇪 Autism-Europe (AE) – Belgija

Autism-Europe osigurava učinkovitu vezu između gotovo 90 članica organizacija za autizam iz 38  europskih zemalja, uključujući 25  država članica Europske unije, kao i vlada te europskih i međunarodnih institucija. Autism-Europe ima ključnu ulogu u podizanju javne svijesti, te u utjecaju na europske donositelje odluka o svim pitanjima koja se tiču ​​prava osoba s autizmom.

Samozastupnici i roditelji imaju središnju ulogu u organizaciji kako bi osigurali da se stavovi i interesi osoba s autizmom adekvatno odražavaju u njezinom radu. AE je priznat od strane Europske komisije od 1983. godine kao glas osoba s autizmom i njihovih obitelji u Europi. Kako bi maksimalno povećao svoj utjecaj na politike Europske unije, Autism-Europe također radi u strateškim koalicijama s organizacijama koje dijele iste brige i ciljeve. Doista, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) redovito konzultira AE i surađuje s Ujedinjenim narodima (UN) i AE podržava i Glavna uprava Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti u okviru Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020. AE održava trogodišnji međunarodni kongres kako bi podijelio najnovija istraživanja i najbolje prakse u područjima kao što su terapije, podrška, socijalna uključenost i pružanje usluga. AE Udruga objavljuje svoj časopis LINK, biltene, izvještaje o istraživanju, dokumente o stavovima i alate za zagovaranje prava osoba s autizmom. Svake godine sa svojim članovima surađuje u provođenju kampanja za podizanje svijesti o autizmu i obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu (2. travnja). Autism-Europe radi sa svojim članovima diljem Europe i ima pet plaćenih članova osoblja.

Email : secretariat@autismeurope.org

Logo from SS Romulea

🇮🇹 SS Romulea –SD aRL - Romulea Autistic Football Club – Italija

SS Romulea je povijesni talijanski nogometni klub, osnovan 1922. godine, za sve mlade kategorije koje ih prate u profesionalnom nogometu. RSB potiče društvenu uključenost kroz sport na četiri razine:

1) u Nogometnom klubu Romulea za osobe s autizmom gdje su 2/3 igrača mlađe odrasle osobe i odrasli u spektru autizma koji igraju u prvenstvima zajedno s ostalim igračima, koji također imaju funkcije podrške: edukatori volonteri, roditelji i prijatelji.

2) djeca s autizmom igraju u običnim nogometnim timovima SSR, uključujući ljetni kamp, ​​u kontekstu “Elitne nogometne škole”, surađujući sa zadrugom profesionalaca Giuliaparla.

3) igrači iz spektra autizma uključeni u Romulea eSports: elektronički sportovi koji se prakticiraju na natjecateljskoj i organiziranoj razini (nova olimpijska disciplina), u suradnji s MCES Academy Roma.

4) pripravnički staž za djelatnike iz spektra autizma zajedno s Enaipom i regijom Lazio.

U SSR-u inkluzivni nogomet ima za cilj društvenu uključenost uz razvoj jezika, vještina socijalizacije i poboljšanje motoričkih vještina kroz nogomet. Igra je inkluzivna jer strogo prihvaća pravila FIFA-e, za razliku od drugih posebnih projekata koji mijenjaju pravila igre i ograničeni su na poseban sportski kontekst, koji uključuje samo posebne timove. U inkluzivnom nogometu svi igrači moraju slijediti ista pravila igre, te u pravom natjecateljskom duhu moći igrati protiv bilo kojeg tima, dok suigrači pomažu jedni drugima razumjeti i slijediti pravila igre, paralelno s razumijevanjem društvenih pravila.

Email : calcioinclusivo@ssromulea.it

🇫🇷 Laboratoire C3S Culture, Sport, Santé, Société - Université de Franche-Comté – Francuska

Laboratorij C3S (Kultura, sport, zdravlje i društvo) je istraživačka jedinica (oznaka EA4660) koja je dio sportskog odjela sveučilišta Franche-Comte, u Besançonu, na istoku Francuske. Laboratorij čini 25 stalnih suradnika i redovitih profesora te 15 doktoranada. Teme koje pokrivaju znanstvenici laboratorija variraju između nekoliko znanstvenih područja koja su uvijek vezana za sport i tjelesne aktivnosti: povijest, sociologija, fiziologija i neuroznanosti.

Konkretno, znanstvenici svoja istraživanja posvećuju učincima nekoliko vrsta sportskih aktivnosti i modaliteta treninga na psihomotorne i fiziološke čimbenike, sociološka i psihološka ponašanja. Istraživanja nisu usmjerena samo na vrhunske sportaše, već i na neurotipičnu populaciju, promičući tjelesnu aktivnost kao terapeutsko sredstvo. Unutar ovih 28 istraživačkih timova, jedan laboratorij posebno je posvećen predmetu “sport i tjelesne aktivnosti”, laboratorij C3S. Tim okuplja istraživače, uključujući 6 profesora i predavača, kao i oko 30 doktorskih multidisciplinarnih studenata, (povijest, sociologija, psihologija, fiziologija ili neuroznanost) oko zajedničkog cilja: tjelesna aktivnost i sport.

Email : sidney.grospretre@univ-fcomte.fr

🇭🇷 Croatian union of Associations for Autism– Hrvatska

Savez udruga za autizam Hrvatske je nevladina organizacija koja koordinira 12 udruga članica diljem Hrvatske s istom misijom poboljšanja života djece s autizmom i njihovih obitelji. SUZAH članicama ima oko 2000 članova i komunicira sa širom javnošću. Misija SUZAH-a je unaprjeđenje skrbi za osobe s autizmom u Hrvatskoj te podrška njihovim roditeljima i aktivistima u njihovim aktivnostima na području autizma.

Krajem 2014, godine SUZAH je ušao u novu fazu razvoja kada je dobio potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva nakon čega su zaposlena su dva mlada stručnjaka te je Savez opremio ured u Zagrebu. U ovom razdoblju organizacija je ojačala suradnju s udrugama članicama, prepoznata je kao partner u izgradnji sustava od strane državnih tijela i ministarstava te je razvila bazu stručnjaka u području. SUZAH također pruža informacije o autizmu medijima, javnosti i organizira aktivnosti kao što je obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu svake godine u travnju. Osim povezivanja i osvještavanja, Savez redovito organizira edukacije diljem Hrvatske o različitim temama vezanim uz autizam te organizira redovita okupljanja predstavnika organizacija članica iz cijele Hrvatske s ciljem razmjene dobrih praksi i razvoja novih ideja.

Email : suzah@autizam-suzah.hr